Giełda Stara Rzeźnia © 2015 | polityka cookies    VOJTECH STUDIO 2015


REGULAMIN

1. Organizatorzy giełdy antyków i rzeczy używanych prz ul. Garbary 101/111 w Poznaniu udostępniają osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarczym wyznaczoną powierzchnię placu do prowadzenia handlu wg obowiązującego cennika.


2. Organizator giełdy lub osoby przez niego wyznaczone wskazują miejsce na placu dla sprzedającego i pobierają opłatę “z góry” tj. przed rozpoczęciem handlowania. W innych przypadkach natychmiast, kiedy możliwe jest określenie odpowiedniej stawki.


3. Organizator zastrzega, że handlować można artykułami używanymi. Dopuszcza się handel artykułami nieużywanymi, o ile nie są to ilości hurtowe.


4. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlowania niektórymi artykułami wg własnego uznania. Za próby handlowania art. objętymi zakazem całkowitą odpowiedzialność ponosi sprzedający bez prawa zwrotu opłaty za stoisko.


5. Organizator giełdy nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia towarów wystawionych do sprzedaży, ich jakość, przepisy gwarancyjne oraz obowiązek podatkowy wynikający z kupna-sprzedaży.

Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą zobowązani są do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania powierzchni handlowej lub przerwania sprzedaży bez prawa zwrotu pobranych opłat osobom, które nie przestrzegają regulaminu, zakłócają porządek, są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.


7. Sprzedający i kupujący zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez organizatora giełdy lub osoby przez niego upoważnione.


8. Na terenie giełdy obowiązuje zakaz wjazdu osobom poruszającym się na motocyklach i rowerach, a wjazd pojazdów samochodowych na teren giełdy możliwy jest tylko za zgodą organizatora.. Na placu handlowym obowiązują przepisy o ruchu drogowym.


9. Nie pobiera się opłat za wstęp od osób kupujących.


10. Dokumenty odnoszące się do ustawy o zakazie handlu w niedzielę: Ustawa, Stanowisko Ministerstwa Pracy cz. 1, Stanowisko Ministerstwa Pracy cz. 2, Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.